RR 135/2024
199 Kč

„Kladivo se rozsypalo, zanechavši po sobě hrůzu drkotající zuby. To nebyl Pán Bůh, to bylo Lidstvo samo. Lidstvo si udělalo kladivo, ale bylo příliš slabé, než aby ho uneslo, a tak mocně dopadlo. Všechno plakalo, všechno se chvělo, všechno se svíjelo v křečích, jen Kladivo si zachovává svůj velký smích“ – napsala si do svých rukopisných záznamů z přelomu čtyřicátých a padesátých let mladá Věra Nováková, která letos v devadesáti šesti letech zemřela. Kniha jejích Záznamů vyjde v tomto roce v Edici RR.

Ze současné české literatury publikujeme výběr z básní Jiřího Plieštika a z próz Martina Všetíčka. Ukázky z básní, písňových textů a říkadel Zdeňka Hmyzáka Nováka provází rozhovor, který s ním vedl Josef Jindrák. V interview zpovídaný hovoří o svém tvůrčím působení, ale také vzpomíná – například na formaci Ženy, Filipa Topola nebo zkušenost s divadlem, mj. v Pitínského inscenaci Spolčení hlupců s Radomilem Uhlířem v hlavní roli. Několik příspěvků je u příležitosti nedožitých červnových osmdesátin věnováno osobnosti archiváře, publicisty, výtvarníka a básníka Jiřího Hůly: vedle výběru z jeho haiku a kreseb skalpelem publikujeme rozhovor se synem Martinem Hůlou a spolupracovnicí Barborou Špičákovou nejen o Archivu výtvarného umění, který Jiří Hůla založil v roce 1984. Cyklus Z malých nakladatelství pokračuje portrétem vydavatelství Bylo nebylo.

více

Dovolujeme si oznámit, že autorům publikace Pražské ptactvo 1800–2020 (ptáci – město – příběh hrdiny): Veleslavu Wahlovi, Petru Voříškovi, Jaroslavu Cepákovi, Kateřině Ebelové, Janu Horovi, Jakubu Hoškovi, Janu Hoškovi, Ondřeji Sedláčkovi a Jaroslavu Škopkovi, byla letos udělena Cena Josefa Hlávky za knižní práce z oblasti vědy o živé přírodě (pořádá Nadace Český literární fond a Nadace Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových).

Knihu vydala loni Revolver Revue ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v grafické úpravě Josefiny Karlíkové a Matěje Vojtuše, mj. s ilustracemi Jana Hoška, Karla Svolinského a fotografiemi Karla Cudlína.

Cenu za autorský kolektiv převzali Petr Voříšek a Jaroslav Škopek 17. června 2024 na zámku v Lužanech.

„Současní spoluautoři přispěli k Wahlovu dílu porovnáním s dnešním stavem, k čemuž mají oproti svému předchůdci k dispozici velké soubory dat o výskytu ptáků v Praze. (...) Stane se [kniha Pražské ptactvo 1800–2020] jistě ozdobou knihoven i soukromých sbírek tisíců českých ornitologů (…), ale i milovníků pěkně vypravených knih obecně (…)“ (z laudatia prof. Františka Vyskočila).

Foto knihy Filip Beránek, foto z předání ceny Jindřich Nosek

více
Setkání, která se uskutečnila v Kavárně Na Boršově a jejichž tématy byly: „Dvě různé cesty z jednoho východiska (Max Švabinský a Jan Preisler)“ (25. 3.), „Spory o kubismus a prozření Vincence Beneše“ (15. 4.), „Teige jako memento“ (13. 5.) a „Setkání Vojtěcha Tittelbacha a Jana Čumpelíka“ (10. 6.), dnes připomínáme fotografiemi Apoleny Typltové...
více
RR 135/2024
199 Kč
RR 134/2024
199 Kč
RR 133/2023
199 Kč
RR 132/2023
199 Kč
RR 131/2023
199 Kč
RR 130/2023
199 Kč
RR 129/2022
148 Kč
RR 128/2022
148 Kč
RR 127/2022
148 Kč
RR 126/2022
148 Kč
RR 125/2021
148 Kč
RR 124/2021
148 Kč